Предавања Византиско таванско декорирање на манастирска библиотекаФрескопис на олтар во црква Успение на Богородица, КрушевоФрескопис на црква Св Јован Богослов, Битола

sarka2020

Византиската икона низ делата на Руските зографи

„Психологија на Византиската икона низ делата на Руските зографи“ е предавање кое во мали призраци ја открива суштината на византиската икона; што ја одделува иконата како посебна од уметничките дела, процесот на создавање, символите проткаени во неа, како и анализа на иконата Света Троица. Нашиот Бог Света Троица. Голема благодарност до Рускиот Центар во Скопје, г-дин Дарко Несторов и г-дин Емил Нијами, кои со нивната спремност и одговорност овозможија ова предавање да допре до Вашите срца.

sarka2020

Bogorodicen pokrov, Byzantine interior painting

Богородичен покров, Византиско таванско декорирање на манастирска библиотека.

sarka2020

Фрескопис во Успение на Богородица, Крушево

Фрескопис во црква Успение на Богородица, Крушево. Олтарска апсида, Богородица Поширока од Небесата.

sarka2020

Фрескопис во св Јован Богослов, Битола 001

Фрескопис во олтар во црквата св. Јован Богослов, Битола. Поставување на сцените Богородица Поширока од Небесата и Вознесение Христово.

Фрескопис во св Јован Богослов, Битола 01

Фрескопис во олтар во црквата св. Јован Богослов, Битола. Поставување на ангел серафим над јужната олтарска врата.

Фрескопис во св Јован Богослов, Битола 02

Фрескопис во олтар во црквата св. Јован Богослов, Битола. Поставување на ангел серафим над северната олтарска врата.

Фрескопис во св Јован Богослов, Битола 03

Фрескопис во олтар во црквата св. Јован Богослов, Битола. Пишување на свитоците од Светите Ерарси.

Фрескопис во св Јован Богослов, Битола 04

Фрескопис во олтар во црквата св. Јован Богослов, Битола. Пишување на имиња од Светите Ерарси.

Фрескопис во св Јован Богослов, Битола 05

Фрескопис во олтар во црквата св. Јован Богослов, Битола. Пишување на имиња од Светите Ерарси.

Фрескопис во св Јован Богослов, Битола 06

Завршен фрескопис во олтар во црквата св Јован Богослов, Битола

1. Богородица - Поширока од Небесата ( Ширшаја)

2. Вознесение Христово - Спасовден

3. Причестување на апостолите

4. Светите Ерарсиi

sarka2020